KMGV
FRAUENCHOR
MÄNNERCHOR
TERMINKALENDER 2021
NEUIGKEITEN 2021
IMPRESSUM
ARCHIV 2021
ARCHIV 2020
ARCHIV 2019
ARCHIV 2018
ARCHIV 2017
KV_KMGV_2017
NEUIGKEITEN 2017
TERMINKALENDER 2017
FC_AKTUELLES_2017
MC_AKTUELLES_2017
A17-12-26_MC_Konzert
A17-12-26_MC_Plakat
A17-12-20_FC_Jahresessen
A17-12-20_MC_Generalprobe
A17-12-15_FC_Glückstaler
A17-12-09_MC_Chortag
A17-12-02_KV_Landrat
A17-11-24_MC_Jahresessen
A17-11-19_KV_Gedenken
A17-11-14_KV_Adi
A17-11-04_KCV_Jubikonzert
A17-10-29_FC_Maerchen-Report
A17-10-29_FC_Maerchen-Plakat
A17-10-14_KCV_Ehrung
A17-10-08_KV_Stiftfest
A17-10-07_MC_Semd
A17-08-27_KV_Waldfest-Report
A17-08-18_KC_Probe
A17-08-27_KV_Waldfest
A17-08-12_FC_Flohmarkt
A17-07-19_KV_Radtouren
A17-06-25_KCV-90-Report
A17-06-25_KV_KCV-Dieburg-90
A17-06-12_MC_Eppertshausen
A17-06-07_FC_Chorprobe
A17-05-13_MC_Chorwochende
A17-04-30_MC_Wendelinusfest
A17-03-15_FC_Projektstart
A17-03-15_FC_Projektaufruf
A17-03-08_KV_Report_JHV
A17-03-08_KV_Einladung_JHV
A17-01-08_MC_Altheim
Dirigent_Rodrigo_Affonso
ARCHIV 2016
ARCHIV 2015
ARCHIV 2014
ARCHIV 2013
ARCHIV 2012
ARCHIV
   
 


Die bereits in der Vereinszeitung verteilte Einladung zur 142. Jahreshauptversammlung wird um den Tagesordnungspunkt "Satzungsänderung" erweitert.


Zum Fotoreport über die 142. JHV