KMGV
FRAUENCHOR
MÄNNERCHOR
TERMINKALENDER 2021
NEUIGKEITEN 2021
IMPRESSUM
ARCHIV 2021
ARCHIV 2020
ARCHIV 2019
ARCHIV 2018
ARCHIV 2017
KV_KMGV_2017
NEUIGKEITEN 2017
TERMINKALENDER 2017
FC_AKTUELLES_2017
MC_AKTUELLES_2017
A17-12-26_MC_Konzert
A17-12-26_MC_Plakat
A17-12-20_FC_Jahresessen
A17-12-20_MC_Generalprobe
A17-12-15_FC_Glückstaler
A17-12-09_MC_Chortag
A17-12-02_KV_Landrat
A17-11-24_MC_Jahresessen
A17-11-19_KV_Gedenken
A17-11-14_KV_Adi
A17-11-04_KCV_Jubikonzert
A17-10-29_FC_Maerchen-Report
A17-10-29_FC_Maerchen-Plakat
A17-10-14_KCV_Ehrung
A17-10-08_KV_Stiftfest
A17-10-07_MC_Semd
A17-08-27_KV_Waldfest-Report
A17-08-18_KC_Probe
A17-08-27_KV_Waldfest
A17-08-12_FC_Flohmarkt
A17-07-19_KV_Radtouren
A17-06-25_KCV-90-Report
A17-06-25_KV_KCV-Dieburg-90
A17-06-12_MC_Eppertshausen
A17-06-07_FC_Chorprobe
A17-05-13_MC_Chorwochende
A17-04-30_MC_Wendelinusfest
A17-03-15_FC_Projektstart
A17-03-15_FC_Projektaufruf
A17-03-08_KV_Report_JHV
A17-03-08_KV_Einladung_JHV
A17-01-08_MC_Altheim
Dirigent_Rodrigo_Affonso
ARCHIV 2016
ARCHIV 2015
ARCHIV 2014
ARCHIV 2013
ARCHIV 2012
ARCHIV
   
 Zum > Bericht des Weihnachtskonzerts 2017 <.

Neuer Absatz


Kath. Kirchengemeinde St. Wolfgang - Berliner Str.

Neuer Absatz

Zum > Chortag der MännerSänger < vom 09.12.2017

Zur > Generalprobe für das Weihnachtskonzert < am 20.12.2017

Neuer Absatz

Männersänger beim > Volkslieder-Konzert <. in St. Wolfgang am 14.06.2014